• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Strategia marketingowa – całokształt, co powinieneś posiadać wiedzę
Strategia marketingowa to szkic akcje mający na celu osiągnięcie zaplanowanych zamiarów biznesowych przez przeznaczenie instrumentów marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało konsumentów i zwiększało własne przychody – podcast o marketingu. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie wymogów i oczekiwań konsumentów oraz stosowność propozycji firmy do tych wymagań. Koronnym detalem jest tutaj wybór słusznego segmentu rynku oraz opracowanie artykułów bądź usług, które będą odpowiadały wymaganiom tej grupy konsumentów. Strategia marketingowa powinna uwzględniać także cele dotyczące wizerunku firmy oraz sposoby dotarcia do konsumentów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Ważne jest także określenie sposobów mierzenia rezultatów działań marketingowych, aby można było weryfikować, czy docierane są przewidziane cele. Wymagane detale strategii marketingowej to również analiza konkurencji i zdefiniowanie unikalnej wartości, jaką korporacja oferuje osobistym kontrahentom.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.